Styret

Styret består i dag av 4 ildsjeler. Disse er:

Lars Olav Karlsen (President)

Magnus Holhjem (Styremedlem)

Morten Andreas Løchen (Styremedlem)

Sebastian W. Husvik (Styremedlem)